Guide til nedrivning af hus

Nedrivning af hus

Skriv til os

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Konsultation med fagfolk

Det første skridt er at konsultere professionelle, som har erfaring med husnedrivning. Hyr en entreprenør eller rådgiver til at vurdere projektets omfang og udarbejde en detaljeret nedrivningsplan. Dette inkluderer vurdering af bygningens tilstand, identifikation af eventuelle farlige materialer som asbest eller blymaling, og udvikling af en strategi for affaldshåndtering. – Det kan hertil også meget hurtig blive en lang og omkostningsfuld proces, og vi anbefaler derfor at der også bliver udarbejdet en tidsplan og en budgetplan, som skal fungere som vejledende. Tiderne og priserne kan hurtig ændre sig undervejs i nedrivningen, da man ofte kan støde på uforudsete problemer.

Nedrivningstilladelse

En nedrivning kræver en nedrivningstilladelse, der skal indhentes hos kommunen og er gyldig i et år. Det tager typisk omkring tre uger at indhente tilladelsen. Ønsker du flere informationer om nedrivningstilladelse?

I forskellige kommunale lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, så ejendommen kun må nedrives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er dog undtagelser, idet vi kan gå i gang uden byggetilladelse eller anmeldelse til BBR, når det drejer sig om nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der ligger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

Nedrivning af hus
miljøsanering

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger ved nedrivning af et hus er af afgørende betydning for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed samt minimere risikoen for skade på miljøet og nærliggende bygninger.

Før nedrivningen påbegyndes, udarbejdes en detaljeret sikkerhedsplan. Denne plan identificerer potentielle farer, fastlægger procedurer for nødsituationer og fastsætter klare sikkerhedsprotokoller, som arbejderne skal følge. Alle inkluderet i nedrivningen skal bære passende PPE, herunder hjelm, støvmaske, øjenbeskyttelse, høreværn og beskyttelsesdragter. Dette udstyr beskytter dem mod fysiske skader og farlige støv- eller kemiske eksponeringer. – Husk hertil at hvis bygningen indeholder farlige materialer som asbest, bly eller kviksølv, skal disse materialer fjernes eller indkapsles i overensstemmelse med loven. Det er vigtigt at have en professionel vurdering og håndtering af disse materialer. Desuden skal nedrivningsområdet også begrænses, og der skal opsættes advarselsskilte for at informere om farlige arbejdsforhold.
Inden nedrivning skal bygningens struktur inspiceres for at identificere eventuelle svage punkter, der kan forårsage pludselige sammenbrud. Foranstaltninger skal træffes for at sikre kontrol over faldende materialer.

Affaldshåndtering

Planlæg bortskaffelse af nedrivningsaffald korrekt. Sorter affaldet i genbrugbart og ikke-genbrugbart materiale. Få affaldet transporteret til et godkendt affaldsdepot og bortskaf det i overensstemmelse med miljøreglerne.

Sikkerhedsforanstaltninger ved husnedrivning er mangesidig proces og skal nøje planlægges og gennemføres for at minimere risikoen for ulykker, eksponering for farlige materialer og skader på arbejderne eller miljøet. Det anbefales altid at arbejde sammen med professionelle nedrivningseksperter for at sikre, at sikkerhedsstandarderne overholdes.

Kontakt os for hjælp

Bor du på Sjælland, giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud på nedrivning af hus, uanset ejendommens størrelse. Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 70 87 50 65, så er din nedrivning i trygge hænder. Husk vi også kan hjælpe med nedbrydning, miljøsanering og meget mere.

Ring til os

Vi står klar til at give dig et godt og 100% uforpligtende tilbud på din opgave

Mads Lund Larsen

Direktør
Kontortid

Mandag-Tirsdag: 7.30-15.00
Onsdag: 7.30-13.00
Torsdag-Fredag: 7.30-15.00
Weekend: Lukket