Det kan være nødvendigt at nedrive et hus

Nedrivning af hus

Skriv til os

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Nedrivning kan være nødvendigt

Udover at det kan være nødvendigt med nedrivning af dit hus, kan der også være både omkostninger og gevinster forbundet med det.

Omkostningerne er selve nedrivningen samt udgifter til nedrivningstilladelse og bortskaffelse af affald, og her giver vi dig gerne et samlet tilbud til en konkurrencedygtig pris.

Gevinsten ved nedrivning kommer på den længere bane, idet den gamle ejendom sandsynligvis kræver vedligehold og istandsættelse i større skala. Samtidig er gevinsten ved en ny-opført ejendom lavere energiomkostninger og lavere vedligeholdelsesudgifter, ligesom det vil være nemmere at sælge, når du en dag ønsker at afhænde såvel grund som ejendom.

Lad professionelt mandskab stå for nedrivningen

At nedrive et hus er en meget omfattende opgave og bestemt ikke en sag for amatører, medmindre du selv har det rette maskinel og ikke mindst viden om teknikker og lovgivning på området.

Det har de færreste uden for branchen. Når M.L. Larsen Entreprise laver nedrivning af hus, går vi professionelt til opgaven. Vi har alle de rette maskiner og mandskab, der er uddannet til at bruge dem.

En nedrivning kræver en nedrivningstilladelse, der skal indhentes hos kommunen og er gyldig i et år. Det tager typisk omkring tre uger at indhente tilladelsen. Du kan læse mere om regler og love i forbindelse med nedrivning af hus på Bygningsreglementet.dk. Desuden tager vi vare på, at Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser efter lov om arbejdsmiljø samt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald bliver overholdt.

I forskellige kommunale lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at ejendommen kun må nedrives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Der er dog undtagelser, idet vi kan gå i gang uden byggetilladelse eller anmeldelse til BBR, når det drejer sig om nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der ligger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

Ring til os

Vi står klar til at give dig et godt og 100% uforpligtende tilbud på din opgave

Mads Lund Larsen

Direktør
Kontortid

Mandag-Torsdag: 7.30-15.30
Fredag: 7.30-15.00
Weekend: Lukket

Vi varetager nedrivning af hus fra start til slut

Det er vigtigt at du som kunde indhenter nedrivningstilladelse eller byggetilladelse fra den kommune, hvor nedrivningen finder sted samt indberetter de korrekte BBR-oplysninger. Derudover skal du sørge for at der bliver slukket for EL, vand og gas i bygningen. Når dette er plads, varetager M.L. Larsen resten af nedrivningsprocessen, og du kan begynde at planlægge, hvad du vil bruge den tomme grund til.

Alt byggeaffald bliver sorteret miljømæssigt jf. bekendtgørelser, og vi sørger naturligvis for at få det hele afleveret korrekt de relevante steder.

Kan man få tilskud i forbindelse med nedrivning af hus?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt regler om, at du kan ansøge om tilskud til nedrivning af hus i din kommune. Muligheden for tilskud tilbydes med hensigt om forskønnelse, fornyelse og forbedring af det lokale område.

Ansøgningerne bliver vurderet to gange årligt og lægger vægt på husets placering og dets indre struktur: Generelt er det et krav, at huset skal være placeret i et åbent landområde eller i en mindre by med et indbyggertal på under 3000.

Desuden skal huset enten være bygget før 1960 eller have forældede kloakeringssystemer, elværk, bad eller lignende, før det kan tages til betragtning. Der er dog enkelte forskelle blandt kommunerne, så hvis du gerne vil vide de specifikke regler i din bopælskommune, anbefaler vi dig at læse mere om det på deres hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål:

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål. Du kan se flere længere nede på siden.

Hvad koster nedrivning af mit hus?

Vi kan ikke sige en cirka pris på opgaven uden at kende noget til den. Hver bygning kræver sit eget nedrivningsforløb, så du kan kontakte os og høre nærmere om, hvad dit hus kommer til at koste.

Er prisen på nedrivning medregnet belægning?

Ja, hos os er belægning altid inkluderet i prisen.

Kan vi få revet vores hus ned om vinteren?

Ja, det kan I sagtens. Vi river bygninger ned hele året, så I kan bare kontakte os, når I skal have foretaget en nedrivning.

Sådan foregår processen ved nedrivning af hus:

Hos M.L. Larsen Entreprise i Roskilde kommer vi ud til kunder på hele Sjælland for at hjælpe med nedrivning af huse. Vi har altid stort fokus på at udføre alle trin i henhold til sikkerhed, og vi varetager nedrivningen fra start til slut. Derfor foregår processen ved nedrivning af huse på følgende måde:

 1. Vi foretager en miljøsanering af huset, så vi kan identificere eventuelle sundhedsskadelige stoffer som asbest, PCB, bly og skimmelsvamp. Derved kan vi tage hensyn til disse stoffer under nedrivningen af huset.
 2. Derefter sørger vi for at frakoble forsyningskilder til gas, vand og el, hvorefter husets inventar fjernes. Forsyningerne markeres desuden, så de kan findes igen efter nedrivningen.
 3. Efterfølgende foretages selve nedrivningen af huset.
 4. Husets materialer sorteres, således at vi er sikre på at kunne bortskaffe dem korrekt.

Det vigtigste for os er sikkerheden under hele forløbet. Det eneste, du skal bekymre dig om, er derfor, hvad du ønsker at bruge den tomme grund til efterfølgende.

Har du spørgsmål til sikkerheden eller til processen ved nedrivning af hus, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at vejlede dig, så du er sikker på, at nedrivningen forløber, som den skal.

Hvad koster nedrivning af hus?

Prisen på nedrivning af et hus kan variere afhængig af mange faktorer. Vi kan ikke sætte en bestemt pris på nedrivningen på forhånd, da nedrivning af et almindeligt hus snildt kan koste mellem 70.000 – 150.000 kroner. Faktorerne inkluderer bl.a. antallet af maskiner der er nødvendige for at rive huset ned og bygningens struktur.

Har du en ældre bolig, hvor vi finder asbest eller PCB i fundamentet, vil der være en ekstra udgift forbundet med nedrivningen. Det skyldes, at vi skal udføre en miljøsanering først for at fjerne de miljøskadelige stoffer, så de rene byggematerialer ikke bliver påvirket. Først derefter kan vi påbegynde nedrivningen af dit hus.

Den sidste faktor er størrelsen på huset: Afhængig af hvor mange etager der er, om der er en kælder, som skal fyldes med jord/graves ud, kan der være forskel på opgavens samlede omkostninger. Som sagt så kan vi hos M.L. Larsen Entreprise ikke give dig et bud på, hvad det koster at rive et hus ned – uden at have set huset først.

Bor du på Sjælland, giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud på nedrivning af hus, uanset ejendommens størrelse. Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 22 50 95 85, så er din nedrivning i trygge hænder. Husk vi også kan hjælpe med nedbrydning, miljøsanering og meget mere.

Hvilke regler skal man være opmærksom på angående nedrivning af hus?

Udover en korrekt ansøgning til kommunen skal du også være opmærksom på, at du overholder andre lovgivninger i processen. Det gælder f.eks.

 • Hvis bygningen er fredet. Ifølge Byggefredningsloven §11 er der krav på en tilladelse fra kommunen, før du kan rive en fredet bygning ned.
 • Hvis bygningen betegnes som bevaringsværdig.
 • Hvis der er forurening på grunden.
 • Hvis bygningen er en del af et aktivt landbrug.
 • Hvis der allerede er andre byggesager i gang.

Det kan sagtens lade sig gøre at få en godkendelse til nedrivning af et hus, selvom det lever op til nogle af de overstående krav. Dog er det vigtigt at få godkendelsen først, inden nedrivningen påbegyndes. Det gælder også, hvis du selv står for nedrivningen: Det er dit ansvar, at du ikke bryder loven undervejs.

Miljøscreening inden nedrivning

Inden vi hos M.L. Larsen Entreprise begynder med nedrivningsarbejdet, sørger vi altid for at lave en miljøscreening inden. Det gør vi, så vi kan være sikre på, at der ikke udledes asbest, PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer, når huset fjernes. Før man vidste om de miljøskadelige egenskaber, blev materialerne brugt til opbygning af huse.

Her lokaliserer vi først eventuelle sundhedsskadelige stoffer, isolerer dem og fjerner dem fra husets fundament, så resten af huset kan fjernes uden problemer. Miljøscreening er altid inkluderet i nedrivningen, da det er obligatorisk.

FAQ

Hvad beregner I tilbuddet ud fra?

For at give dig den rigtige pris laver vi et tilbud baseret på dine data fra Bygnings- og Boligregistret. Derfor skal du huske at skrive din adresse i kontaktformularen, så vi indsamler de rigtige oplysninger om din bolig. Du bør derfor tjekke på BBR, om boligens oplysninger er korrekte.

Jeg vil gerne beholde min garage, kan jeg det?

Ja, det kan du godt. Typisk laver vi som udgangspunkt fulde nedrivninger, men vi kan sagtens lade din garage stå, hvis du giver os besked, inden vi går i gang med nedrivningen.

Hvor meget plads skal jeres maskiner bruge?

Vi skal altid bruge 5 meters adgangsforhold, når vi begynder nedrivningen. Det kan derfor være en god ide for jer at tjekke, om der er plads nok eller frigøre plads, hvis der ikke er. Er der mindre end 5 meters adgangsforhold, når vi ankommer, kan vi være nødt til at nedrive hæk eller hegn for at få plads til vores maskiner.

Sørger I for at slukke for el og gas?

Nej, det er noget, du selv er ansvarlig for. Dog har vi et samarbejde med en elektriker, som kan hjælpe jer med at slukke for el ved behov.

Skal jeg selv sørge for miljørapporten?

Nej, det er ikke et krav, at du selv skal medbringe en miljørapport. Vi skal nok hjælpe dig med det. Vi har jævnlig kontakt med en af vores dygtige samarbejdspartnere, som ofte laver miljørapporter til vores kunders boliger.

Skal vi informere naboerne, når vi skal have revet vores hus ned?

Ja, som udgangspunkt skal du altid sørge for at informere dine naboer. Det samme gælder din kommune, som skal have en anmeldelse fra dig, hvor der står din adresse, matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation. Den skal være sendt senest 2 uger før nedrivning.

Skal vi afholde møde på grunden inden påbegyndelse af nedrivningen?

Ja, vi plejer altid at afholde et møde med jer, inden nedrivningen begynder. Det sker dog først efter færdiggørelse af saneringsarbejdet. På baggrund af saneringen vil du blive kontaktet af nedriveren, som vil aftale et møde med jer. Nedriveren kontakter jer cirka 1 dag før nedrivningen, så I sammen kan aftale et tidspunkt for mødet.

Kører I også overskydende jord væk?

Nej det gør vi desværre ikke, det skal man som grundejer selv sørge for.

Gør I min grund byggemoden?

Når vi er færdige med nedrivningen, vil din grund allerede være byggemoden, så du kan påbegynde bygningen af dit nye hus. Det eneste, du selv skal gøre inden, er at køre overskydende jorden væk, efter vi har revet huset ned. Det tager vi ikke med os.

Hvad må vi efterlade i huset?

Det eneste, I må efterlade i huset, er nagelfaste ting. Det vil sige, at f.eks. varmepumpe og diverse hårde hvidevarer godt kan blive i huset. Resten skal du selv sørge for at flytte ud, inden vi river huset ned.

Hvilke regler er der ift. nedrivning af huset?

Inden vi går i gang med nedrivning af huset, skal du sørge for at informere kommunen om projektet – ellers kan du ende med at få en bøde. I Bygningsreglementet lyder det, at du skal anmelde nedrivningen minimum 2 uger før til din lokale kommune. Ansøgning skal indeholde adresse, matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation. Er det en mindre nedrivning, f.eks. småbyggerier eller carporte, er det ikke nødvendigt med en anmeldelse. Læs mere om nedrivningstilladelse.

Hvor meget beplantning indeholder i tilbuddet?

Efter hver opgave medbringer vi en 30 m3 container, som er med i prisen. Det svarer til en almindelig beplantet parcelhusgrund. Har du brug for flere containere, kommer en merpris på ca. 4500 kr. ex moms. Vi sørger for at tage de store rodklumper med, men vi medtager ikke de små fine rødder. OBS. vi medtager ikke rødder i skel.