Det skal du vide FØR nedrivning af asbest tag

Nedrivning af asbest tag

Skriv til os

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Nedrivning af asbest tag

Vi prioriterer sikkerhed i alle aspekter af asbestnedrivning og deler vores ekspertise med dig. Du kan læse om korrekt beskyttelse, udstyrskrav og procedurer til at minimere asbesteksponering. Uanset om du er en professionel entreprenør eller en boligejer, der overvejer at fjerne et asbesttag, giver vores ressourcer dig den nødvendige viden for at gøre det sikkert og effektivt.

Er Asbest farligt?

Asbest udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker. Når asbestfibre bliver frigivet i luften, kan de let indåndes eller indtages. Disse mikroskopiske fibre er yderst farlige, da de kan trænge dybt ind i lungerne og forårsage alvorlige helbredsproblemer. Asbestfibre kan forblive i kroppen i årtier efter eksponering, og man skal derfor altid tage asbestrisikoen alvorligt og hertil tage alle nødvendige foranstaltninger for at minimere eksponeringen.

Du kan læse mere om asbestose på sundhed.dk

Mads Lund Larsen

Direktør
Kontortid

Mandag-Tirsdag: 7.30-15.00
Onsdag: 7.30-13.00
Torsdag-Fredag: 7.30-15.00
Weekend: Lukket

Processen til nedrivning af asbest tag

At fjerne et asbesttag er en yderst følsom opgave, der kræver ekstrem forsigtighed og overholdelse af strenge sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker at prøve kræfter med det selv, kan du her læse om processen til at fjerne asbesttag sikkert. Det er vigtigt at bemærke, at asbestfjernelse normalt kræver at man bruger professionelle, med de rette certificeringer og udstyr. Vi anbefaler derfor at hvis du overvejer nedrivning af et asbesttag, er M.L. Larsen din pålidelige partner. Med års erfaring inden for nedrivningsindustrien har M.L. Larsen et solidt ry for at udføre sikre og effektive asbestnedrivningsprojekter

Professionel vurdering

 • Hyr en certificeret asbestekspert til at vurdere omfanget af asbestforurening i taget og udarbejde en nedrivningsplan.

Konsultation og tilladelser

 • Du må gerne selv fjerne eternittagpladerne med asbest fra dit tag, men du må ikke lade personer under 18 år gøre arbejdet. Der findes regler for, hvordan det skal nedrives i Arbejdstilsynets vejledning om asbest C 2.2 

  Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et afgrænset område.

Sikkerhedsforanstaltninger

 • Skab et afgrænset arbejdsområde omkring arbejdsstedet og opsæt advarselsskilte.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr (PPE), inklusive asbestiklædning, asbest maske og handsker.

 Luftkvalitetskontrol

 • Installer luftovervågningsudstyr for at måle asbestkoncentrationen i luften under fjernelsesprocessen.

Fugtning og indkapsling

 • Fugt taget for at minimere støv. – Overvej brug af indkapslingsmetoder, hvis det er muligt, for at forhindre fiberfrigivelse.

Afskær strøm

 • Sluk for strømmen til bygningen

Fjern tagmaterialer

 • Fjern forsigtigt tagmaterialerne, startende fra kanten og arbejd dig indad.

Kontroller og emballér

 • Inspektion af taget og hertil sikre, at alt asbestmateriale er fjernet. – Pak asbestaffaldet forsvarligt ind i godkendte forseglede containere.
Nedrivning af hus

Rengøring og dekontaminering

 • Rengør arbejdsområdet omhyggeligt og dekontaminer alt udstyr og PPE, før det forlader arbejdsområdet.

Korrekt bortskaffelse

 • Transporter asbestaffaldet til et godkendt affaldsdepot og bortskaf det i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Eftersyn og kontrol

 • Foretag en endelig kontrol for at sikre, at alle asbestfibre er fjernet, og området er sikkert.

Husk, at asbestfjernelse er en farlig opgave, og det anbefales stærkt at hyre specialiserede fagfolk med erfaring og certificeringer til at udføre arbejdet. Sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af lovgivning er afgørende for at beskytte både arbejdere og miljøet mod asbesteksponering.

Er du i tvivl om noget i forhold til processen, er du altid velkommen til at kontakte M.L. Larsen Entreprise på 70 87 76 28.

Vi rådgiver gerne og står også klar til at hjælpe dig med selve nedrivningen af asbest taget. Derudover udfører vi miljøscreeninger, så du ved, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i bygningen, som kan udgøre en risiko ved nedrivningen.