Miljøsanering

Miljøsanering - vi dækker hele sjælland - Roskilde, Taastrup og Jyllinge

Miljøsanering med fokus på sundhed og sikkerhed

Miljøsanering.

I forbindelse med nedrivningsopgaver eller saneringsopgaver vil man oftest finde miljøskadelige stoffer. ML Larsen kan varetage miljøsanering, når det drejer sig om sundhedsskadelige stoffer som primært er PCB, bly, asbest og skimmelsvamp.

Stofferne findes i maling, termoruder, fuger, kondensatorer, vinyl, klæber og klinker, og der vil oftest være behov for professionel assistance til miljøsanering. ML Larsen har massiv erfaring med området, og rådgiver gerne.

De ejendomme og bygninger, der blev opført særligt i årene fra 1955-1980, er i fokus, når man taler om miljøsanering, men der er også grund til at være opmærksom i nyere bygninger. Desværre kan miljø- og sundhedsskadelige stoffer findes i alle bygningsdele og alle typer installationer.

Står du med en ejendom, hvor der er fokus på miljøsanering, løser ML Larsen gerne opgaven med fokus på sundhed og sikkerhed hele vejen igennem.

Miljøsanering er kildesortering, der omfatter fjernelse af farlige materialer og stoffer. Når ML Larsen laver miljøsanering, omfatter det eksempelvis afrensning af overfladebelægninger, der har et indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Vi fjerner de farlige stoffer med effektiv miljøsanering

Miljøsanering udføres primært inden for stoffer, der findes i stort set alle ældre bygninger:

  • Asbest
  • PCB
  • Bly
  • Skimmelsvamp

 

Asbest, som er et naturligt forekommende mineral, blev tidligere meget anvendt, da det er resistent over for varme og brand. Brugen af asbest blev delvist forbudt i 1972, og i 1986 indtrådte et generelt forbud. Det er sundhedsskadeligt, da fibrene kan trænge dybt ned i lungerne og være årsag til asbestose eller kræft. Da det har været meget populært som isoleringsmateriale, findes det i mange bygninger.

PCB – Polyklorerede Biphenyler – er en gruppe kemiske forbindelser, som også er meget miljø- og sundhedsfarlige. Særligt i 1960-70’erne anvendte man PCB i mange bygninger, men det blev endeligt forbudt i Danmark i 1977. PSB er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr og kan optages i kroppen via munden, indånding og huden. PCB findes primært i fuger, termoruder, maling, oliefyldte kabler og elektriske komponenter, og også i beton, gulvbelægninger og belysningsarmaturer. Således vil man kunne finde PCB i mange ejendomme.

Både asbest og PCB skal nedpakkes i tæt og forseglet emballage, og ML Larsen sørger for bortskaffelse til godkendte modtagestationer.

Vi foretager også prøvetagninger og registrering af bly i byggematerialer og laver arbejdsmiljørigtig blysanering indvendigt og udvendigt. Vi sørger for at etablere effektiv sikring mod spredning af bly til omgivelserne under saneringen. Efter fjernelsen sørger vi for korrekt håndtering af det blyholdige affald.

Inden for skimmelsvampområdet kan vi lave fugtmålinger og prøvetagninger, og vi rådgiver gerne om løsning af skimmelsvampproblematik, som oftest har sit udspring i fugt- og indeklimaproblemer. Vi kan lave totalrensning af det angrebne område, ligesom vi kan lave delvis nedrivning med henblik på genopbygning af vægge, gulve og lofter, der måtte være angrebet.

Få en pris på miljøsanering

Hver dag kører ML Larsen ud i Jyllinge, Roskilde, Taastrup og hele Sjælland for at lave miljøsanering, og vi kommer gerne forbi for at give dig et uforpligtende tilbud. Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 51 25 91 79, så tager vi os effektivt af dine sundhedsskadelige stoffer.

Skriv til os

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Ring til os

Vi står klar til at give dig et godt og 100% uforpligtende tilbud på din opgave

Mads Lund Larsen
Direktør
+45 51 25 91 79 mads@mllarsen.dk