Nedrivning af hus

Det kan være nødvendigt at nedrive et hus

Nedrivning af hus | Professionel nedbrydning af huse

Udover at det kan være nødvendigt med nedrivning af dit hus, kan der også være både omkostninger og gevinster forbundet med det. Omkostningerne er selve nedrivningen samt udgifter til nedrivningstilladelse og bortskaffelse af affald, og her giver vi dig gerne et samlet tilbud til en konkurrencedygtig pris. Gevinsten ved nedrivning kommer på den længere bane, idet den gamle ejendom sandsynligvis kræver vedligehold og istandsættelse i større skala. Samtidig er gevinsten ved en nyopført ejendom lavere energiomkostninger og lavere vedligeholdelsesudgifter, ligesom det vil være nemmere at sælge, når du en dag ønsker at afhænde såvel grund som ejendom.

Lad professionelt mandskab stå for din nedrivning af hus

At nedrive et hus er en meget omfattende opgave og bestemt ikke en sag for amatører, medmindre du selv har det rette maskinel og ikke mindst viden om teknikker og lovgivning på området. Det har de færreste uden for branchen. Når M.L. Larsen Entreprise laver nedrivning af hus, går vi professionelt til opgaven. Vi har alle de rette maskiner og mandskab, der er uddannet til at bruge dem. En nedrivning kræver en nedrivningstilladelse, der skal indhentes hos kommunen og er gyldig i et år. Det tager typisk omkring tre uger at indhente tilladelsen, og vi er gerne behjælpelige. Du kan læse mere om regler og love i forbindelse med nedrivning af hus på Bygningsreglementet.dk. Desuden tager vi vare på, at Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser efter lov om arbejdsmiljø samt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald bliver overholdt. I forskellige kommunale lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at ejendommen kun må nedrives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er dog undtagelser, idet vi kan gå i gang uden byggetilladelse eller anmeldelse til BBR, når det drejer sig om nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der ligger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

Vi varetager nedrivning af hus fra start til slut

Lige fra indhentning af byggetilladelse og anmeldelse til BBR og til det sidste byggeaffald er bortskaffet, er vi ansvarlige for processen. Det betyder, at du ikke behøver bekymre dig om ret meget andet end at planlægge, hvad du så gerne vil bruge den tomme grund til og måske færdiggøre planer for det næste drømmehus. Alt byggeaffald bliver sorteret miljømæssigt jf. bekendtgørelser, og vi sørger naturligvis for at få det hele afleveret korrekt de relevante steder.

Hvad koster nedrivning af hus?

Prisen på nedrivning af et hus kan variere afhængig af dets størrelse, beliggenhed mm. M.L. Larsen kører ud i Jyllinge, Roskilde og Taastrup, og vi kommer gerne forbi for at give dig et uforpligtende tilbud på nedrivning af hus, uanset ejendommens størrelse. Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 71 74 91 79, så er din nedrivning i trygge hænder.

Husk vi også kan hjælpe med nedbrydning, miljøsanering, knusning af beton, oprydning efter brand og meget mere.

Skriv til os

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Ring til os

Vi står klar til at give dig et godt og 100% uforpligtende tilbud på din opgave

Mads Lund Larsen
Direktør
+45 71 74 91 79 mads@mllarsen.dk