Nedrivning af hus

Det kan være nødvendigt at nedrive et hus

Nedrivning af hus | Professionel nedbrydning af huse

Udover at det kan være nødvendigt med nedrivning af dit hus, kan der også være både omkostninger og gevinster forbundet med det. Omkostningerne er selve nedrivningen samt udgifter til nedrivningstilladelse og bortskaffelse af affald, og her giver vi dig gerne et samlet tilbud til en konkurrencedygtig pris. Gevinsten ved nedrivning kommer på den længere bane, idet den gamle ejendom sandsynligvis kræver vedligehold og istandsættelse i større skala. Samtidig er gevinsten ved en ny-opført ejendom lavere energiomkostninger og lavere vedligeholdelsesudgifter, ligesom det vil være nemmere at sælge, når du en dag ønsker at afhænde såvel grund som ejendom.

 

Lad professionelt mandskab stå for din nedrivning af hus

At nedrive et hus er en meget omfattende opgave og bestemt ikke en sag for amatører, medmindre du selv har det rette maskinel og ikke mindst viden om teknikker og lovgivning på området. Det har de færreste uden for branchen. Når M.L. Larsen Entreprise laver nedrivning af hus, går vi professionelt til opgaven. Vi har alle de rette maskiner og mandskab, der er uddannet til at bruge dem. En nedrivning kræver en nedrivningstilladelse, der skal indhentes hos kommunen og er gyldig i et år. Det tager typisk omkring tre uger at indhente tilladelsen. Du kan læse mere om regler og love i forbindelse med nedrivning af hus på Bygningsreglementet.dk. Desuden tager vi vare på, at Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser efter lov om arbejdsmiljø samt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald bliver overholdt. I forskellige kommunale lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at ejendommen kun må nedrives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er dog undtagelser, idet vi kan gå i gang uden byggetilladelse eller anmeldelse til BBR, når det drejer sig om nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der ligger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

 

Vi varetager nedrivning af hus fra start til slut

Det er vigtigt at du som kunde indhenter nedrivningstilladelse eller byggetilladelse fra den kommune, hvor nedrivningen finder sted samt indberetter de korrekte BBR-oplysninger. Derudover skal du sørge for at der bliver slukket for EL, vand og gas i bygningen. Når dette er plads, varetager M.L. Larsen resten af nedrivningsprocessen, og du kan begynde at planlægge, hvad du vil bruge den tomme grund til. Alt byggeaffald bliver sorteret miljømæssigt jf. bekendtgørelser, og vi sørger naturligvis for at få det hele afleveret korrekt de relevante steder.

 

Hvad koster nedrivning af hus?

Prisen på nedrivning af et hus kan variere afhængig af mange faktorer. Vi kan ikke sætte en bestemt pris på nedrivningen på forhånd, da nedrivning af et almindeligt hus snildt kan koste mellem 70.000 - 150.000 kroner. Faktorerne inkluderer bl.a. antallet af maskiner der er nødvendige for at rive huset ned og bygningens struktur. Har du en ældre bolig, hvor vi finder asbest eller PCB i fundamentet, vil der være en ekstra udgift forbundet med nedrivningen. Det skyldes, at vi skal udføre en miljøsanering først for at fjerne de miljøskadelige stoffer, så de rene byggematerialer ikke bliver påvirket. Først derefter kan vi påbegynde nedrivningen af dit hus. Den sidste faktor er størrelsen på huset: Afhængig af hvor mange etager der er, om der er en kælder, som skal fyldes med jord/graves ud, kan der være forskel på opgavens samlede omkostninger. Som sagt så kan vi hos M.L. Larsen Entreprise ikke give dig et bud på, hvad det koster at rive et hus ned – uden at have set huset først. Bor du på Sjælland, giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud på nedrivning af hus, uanset ejendommens størrelse. Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 70 88 31 07, så er din nedrivning i trygge hænder. Husk vi også kan hjælpe med nedbrydning, miljøsanering og meget mere.

 

Kan man få tilskud i forbindelse med nedrivning af hus?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt regler om, at du kan ansøge om tilskud til nedrivning af hus i din kommune. Muligheden for tilskud tilbydes med hensigt om forskønnelse, fornyelse og forbedring af det lokale område. Ansøgningerne bliver vurderet to gange årligt og lægger vægt på husets placering og dets indre struktur: Generelt er det et krav, at huset skal være placeret i et åbent landområde eller i en mindre by med et indbyggertal på under 3000. Desuden skal huset enten være bygget før 1960 eller have forældede kloakeringssystemer, elværk, bad eller lignende, før det kan tages til betragtning. Der er dog enkelte forskelle blandt kommunerne, så hvis du gerne vil vide de specifikke regler i din bopælskommune, anbefaler vi dig at læse mere om det på deres hjemmeside.

 

Hvilke regler skal man være opmærksom på angående nedrivning af hus?

Udover en korrekt ansøgning til kommunen skal du også være opmærksom på, at du overholder andre lovgivninger i processen. Det gælder f.eks.

  • Hvis bygningen er fredet. Ifølge Byggefredningsloven §11 er der krav på en tilladelse fra kommunen, før du kan rive en fredet bygning ned.
  • Hvis bygningen betegnes som bevaringsværdig.
  • Hvis der er forurening på grunden.
  • Hvis bygningen er en del af et aktivt landbrug.
  • Hvis der allerede er andre byggesager i gang.

Det kan sagtens lade sig gøre at få en godkendelse til nedrivning af et hus, selvom det lever op til nogle af de overstående krav. Dog er det vigtigt at få godkendelsen først, inden nedrivningen påbegyndes. Det gælder også, hvis du selv står for nedrivningen: Det er dit ansvar, at du ikke bryder loven undervejs.

 

Miljøscreening inden nedrivning

Inden vi hos M.L. Larsen Entreprise begynder med nedrivningsarbejdet, sørger vi altid for at lave en miljøscreening inden. Det gør vi, så vi kan være sikre på, at der ikke udledes asbest, PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer, når huset fjernes. Før man vidste om de miljøskadelige egenskaber, blev materialerne brugt til opbygning af huse. Her lokaliserer vi først eventuelle sundhedsskadelige stoffer, isolerer dem og fjerner dem fra husets fundament, så resten af huset kan fjernes uden problemer. Miljøscreening er altid inkluderet i nedrivningen, da det er obligatorisk.

Skriv til os

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Ring til os

Vi står klar til at give dig et godt og 100% uforpligtende tilbud på din opgave

Mads Lund Larsen
Direktør
+45 71 74 91 79 mads@mllarsen.dk
Kontortid
Mandag-tirsdag: 7.30-15.00
Onsdag: 7.30-13.00
Torsdag-Fredag 7.30-15.00
Weekend: Lukket